Wykaz prac legislacyjnych Ministra Edukacji i Nauki


Archiwum - wykaz prac legislacyjnych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2009-2020.

Wykaz Ministra Edukacji i Nauki w zakresie projektów z działu administracji rządowej oświata i wychowanie znajduje sie tutaj.


Wykaz prac legislacyjnych Ministra Edukacji i Nauki - projekty z zakresu działu administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka, stan na dzień 29 października 2020 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików