Wykaz prac legislacyjnych Ministra Edukacji i Nauki


Archiwum - wykaz prac legislacyjnych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2009-2020.

Wykaz Ministra Edukacji i Nauki w zakresie projektów z działu administracji rządowej oświata i wychowanie znajduje sie tutaj.


Wykaz prac legislacyjnych Ministra Edukacji i Nauki