Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o sprostowaniu niektórych pozycji w części B wykazu czasopism, stanowiącego załącznik do komunikatu z dnia 20 grudnia 2012 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików