Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

2 czerwca ogłoszono w formie komunikatu kryteria i tryb oceny czasopism naukowych.

Podstawą jest § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2014 r. poz. 1126).

Jednocześnie informujemy, że ankiety czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF), w celu poddania ich ewaluacji wypełnia się w formie elektronicznej w terminie do dnia 15 lipca 2015 r. w kreatorze ankiety aplikacyjnej czasopisma naukowego. Kreator ankiety aplikacyjnej czasopisma naukowego zostanie Państwu udostępniony w dniu 15 czerwca 2015 r.

Po 15 lipca 2015 r. nie będzie możliwe dokonywanie zmian w ankiecie.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Monika Kopka
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-06-03
Data udostępnienia w BIP:
2015-06-03
Data ostatniej aktualizacji:
2015-06-03
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-06-03 10:37:09)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików