Powołanie komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji

Zgodnie § 25 ust. 2 statutu Rady Doskonałości Naukowej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 lutego 2019 r. powołał komisję wyborczą do przeprowadzenia jej pierwszych wyborów.

W skład komisji wyborczej wchodzą:

 1. przewodniczący – prof. dr hab. Tomasz Jerzy Szapiro;
 2. członkowie:
  1. dr hab. Wiesława Anna Grajkowska,
  2. prof. dr hab. Marian Michał Szczerek,
  3. prof. dr hab. Tomasz Żylicz,
  4. prof. dr hab. Jacek Kossut,
  5. prof. dr hab. Ryszard Zimak;
 3. sekretarz – dr Jarosław Protasiewicz.
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików