Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2020 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i naborze wniosków

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków prowadzony będzie za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Wniosek dedykowany programowi zostanie udostępniony w późniejszym czasie.

Na bieżąco, w zakładce https://www.gov.pl/web/nauka/programy-i-przedsiewziecia będą dodawane informacje dotyczące programu.


Wnioski w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” należy składać w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania.

Po zalogowaniu się/zarejestrowaniu się do Systemu w roli redaktora wniosku należy z listy dostępnych wniosków wybrać wniosek pn. Wniosek o przyznanie finansowania w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i postępować zgodnie z instrukcjami Systemu.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików