Status prawny - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Akty określające status prawny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Utworzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. z 2006 r. Nr 76, poz. 533).

 

Zakres działania Ministra Edukacji i Nauki

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2020 r. poz. 1848)


Zakres działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - archiwalne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1998)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2317)

 

Statut Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (M.P. z 2016 r. poz. 92).

Wersje archiwalne statutu:

  • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (M.P. z 2015 r. poz. 390)
  • Zarządzenie Nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (M.P. z 2014 r., poz. 208).
  • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (M.P. z 2014 r. poz. 20).
  • Zarządzenie Nr 104 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (M.P. z 2012 r. poz. 905)
  • Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 106 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (M.P. z 2011 r. Nr 118, poz. 1195)
Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Migracja treści
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2020-11-04
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Mateusz Lempkowski (2013-05-01 20:17:50)
Modyfikacja:
Mateusz Lempkowski (2013-05-04 14:01:46)
Modyfikacja:
Mateusz Lempkowski (2013-05-29 09:04:37)
Utworzenie:
Kamil Raniowski (2014-06-18 09:20:45)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2014-09-26 14:58:33)
Utworzenie:
Kamil Raniowski (2015-09-03 15:57:40)
Utworzenie:
Agnieszka Jędrzejczyk (2015-11-23 12:37:57)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-01-28 10:59:43)
Utworzenie:
Kamil Raniowski (2018-03-22 13:59:03)
Utworzenie:
Kamil Raniowski (2019-01-10 15:29:06)
Utworzenie:
Kamil Raniowski (2019-01-10 15:30:45)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-11-04 11:37:00)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików