Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Anna Czerniszewska
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-12-10
Data udostępnienia w BIP:
2015-12-10
Data ostatniej aktualizacji:
2015-12-10
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-12-10 11:04:24)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików