Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Iwona Olifirowicz
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2016-12-30
Data udostępnienia w BIP:
2017-01-02
Data ostatniej aktualizacji:
2016-12-30
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-01-02 08:14:29)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików