Rejestr zmian

Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
data użytkownik opis
2020-12-03 12:18:18 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, Łódź, adiunkt w Oddziale Chorób Zawodowych Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego, nauki medyczne, ogłoszenie ważne do 16 grudnia 2020 r. [id: 50123]
2020-12-03 12:14:27 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursów na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego [id: 50122]
2020-12-03 12:10:50 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie Programu współpracy Ministra Edukacji i Nauki w zakresie działu administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021 [id: 50121]
2020-12-03 11:43:46 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji i Nauki - rok 2020 [id: 49781]
2020-12-03 11:09:11 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o naborze kandydatów\kandydatek na stanowisko referendarza do spraw programów ministra, Wydział Społecznej Odpowiedzialności Nauki, Biuro Programów i Przedsięwzięć Ministra [id: 50120]
2020-12-03 10:40:53 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Informatyki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej [id: 50119]
2020-12-03 08:57:52 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie [id: 50118]
2020-12-03 08:55:37 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie, Warszawa, specjalista (w pionie badawczym), inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, ogłoszenie ważne do 18 grudnia 2020 r. [id: 50117]
2020-12-02 17:27:52 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Ustanowienie programu pod nazwą Projekty Międzynarodowe Współfinansowane [id: 45816]
2020-12-02 16:07:02 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji i Nauki - rok 2020 [id: 49781]
2020-12-02 15:37:12 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Warszawa, profesor instytutu, fizyka lub astronomia, ogłoszenie ważne do 31 grudnia 2020 r. [id: 50116]
2020-12-02 15:34:51 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, specjalista – pion badawczy, inżynieria mechaniczna, ogłoszenie ważne do 17 grudnia 2020 r. [id: 50115]
2020-12-02 15:11:39 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Ustanowienie programu pod nazwą Projekty Międzynarodowe Współfinansowane [id: 45816]
2020-12-02 14:11:45 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursów na stanowisko asystenta, Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej [id: 50114]
2020-12-02 12:49:41 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego [id: 50113]
2020-12-02 12:33:35 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Technologii Lotniczych Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej [id: 50112]
2020-12-02 11:28:42 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Wrocław, Head of BSL3 Laboratory, inżynieria biomedyczna, nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki biologiczne, ogłoszenie ważne do 31 grudnia 2020 r. [id: 50111]
2020-12-02 11:25:49 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego [id: 50110]
2020-12-02 11:23:32 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, główny specjalista – pion badawczy, inżynieria mechaniczna lub inżynieria materiałowa, ogłoszenie ważne do 16 grudnia 2020 r. [id: 50109]
2020-12-02 10:14:22 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii, Katedra Wychowania Fizycznego i Nauk Społecznych Wydziału Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku [id: 50108]