Regionalne punkty kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa

Na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) ustanawia się z dniem 3 grudnia  2020 r. przedsięwzięcie „Regionalne punkty kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest organizacja w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. regionalnych punktów kontaktowych dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa, zwanego dalej „programem”, których zadaniem jest wspieranie uczestnictwa polskich beneficjentów w programie.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików