Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 stycznia 2020 r. o warunkach otrzymania środków finansowych w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” i wysokości tych środków

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików