Ogłoszenie konkursu w ramach programu "Inkubator Innowacyjności+"