Wymagane dokumenty i oświadczenia

Kandydaci aplikujący na ogłoszenia, które zawierają wymóg znajomości języka obcego, są zobowiązani do zawarcia w oświadczeniu informacji dotyczących poziomu znajomości języka. Dla ułatwienia można skorzystać z opisu poziomów biegłości językowej wg skali przyjętej przez Radę Europy.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Migracja treści
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2020-05-12
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2013-05-01 20:20:23)
Modyfikacja:
Piotr Zieliński (2013-05-07 14:24:11)
Utworzenie:
Anna Jadaś (2014-06-05 13:36:53)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-01-27 13:17:44)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-02-08 10:25:50)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-05-25 10:52:01)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-05-25 11:23:38)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-11-28 12:24:31)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-11-28 12:42:06)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-11-28 12:55:18)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-12-03 09:25:59)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-12-03 10:53:24)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-12-03 10:54:23)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-12-03 11:59:32)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-12-04 09:56:30)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-05-12 10:37:39)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików