Ogłoszenia o zamiarze wykreślenia uczelni niepublicznej z ewidencji uczelni niepublicznych

1 grudnia 2020 r.


  1. Minister Edukacji i Nauki działając na podstawie art. 201 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzającej ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), zawiadamia o zamiarze wykreślenia z ewidencji uczelni niepublicznych Wyższej Informatycznej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim w likwidacji z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, wpisanej pod numerem wpisu do ewidencji 223. Wykreślenie następuje z mocy prawa w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zamiaru wykreślenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Edukacji i Nauki oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
  2. Minister Edukacji i Nauki, działając na podstawie art. 201 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzającej ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), zawiadamia o zamiarze wykreślenia z ewidencji uczelni niepublicznych Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej Opus - Art w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu, wpisanej pod numerem wpisu do ewidencji 153. Wykreślenie następuje z mocy prawa w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zamiaru wykreślenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Edukacji i Nauki oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Błażej Kwiatek
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2020-12-01
Data udostępnienia w BIP:
2020-07-30
Data ostatniej aktualizacji:
2020-07-30
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-03-11 08:30:13)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-03-11 08:37:41)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-07-29 14:46:02)
Utworzenie:
Agata Siekierska (2020-07-30 13:14:06)
Utworzenie:
Agata Siekierska (2020-07-30 13:23:18)
Utworzenie:
Agata Siekierska (2020-07-30 13:26:54)
Utworzenie:
Agata Siekierska (2020-07-30 13:31:08)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-09-23 13:20:15)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-12-01 14:05:45)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików