Nadzór właścicielski

Zgodnie z art. 11 ust 1 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami publikacji w BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podlegają uchwały określające zasady wynagradzania członków organów spółek, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w stosunku do których posiada uprawnienia takie jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o.o.

Zarząd

Rada Nadzorcza

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików