Nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach projektu Wspieranie procesów konsolidacji uczelni