Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

W wyniku naboru kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przeprowadzonego w dniach 17 sierpnia 2020 r. – 30 września 2020 r., na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1770 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 695), do składu Rady NCBR - na okres od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2024 r. – zostały powołane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki niżej wymienione osoby:

reprezentujący środowiska naukowe:

 • dr hab. Karol Franciszek Kramkowski
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski
 • prof. dr hab. Piotr Perlin
 • dr hab. Piotr Sankowski
 • dr hab. Andrzej Stanisławek
 • dr Patryk Tomaszewski

reprezentujący środowiska społeczno – gospodarcze i finansowe:

 • dr Artur Bartoszewicz
 • mgr Stanisław Derehajło
 • mgr inż. Włodzimierz Fisiak
 • dr Krzysztof Heller
 • dr inż. Tadeusz Mączka
 • mgr Dariusz Nowakowski
 • mgr Ryszard Sobański
Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Monika Błaszczyk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2020-10-20
Data udostępnienia w BIP:
2020-10-20
Data ostatniej aktualizacji:
2020-10-20
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-10-20 18:00:30)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-10-20 18:01:11)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików