Koordynator do spraw dostępności

Funkcję koordynatora do spraw dostępności w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego pełni p. Sławomir Papuga, email: slawomir.papuga@nauka.gov.pl, tel. +48 22 52 92 347.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików