Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 29 listopada 2017 r. po kontroli pn. „System oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych” (P/17/028)

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Barbara Łukasik
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-04-20
Data udostępnienia w BIP:
2018-04-05
Data ostatniej aktualizacji:
2018-04-05
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-04-05 11:30:03)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-04-20 14:45:50)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików