Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 27 kwietnia 2017 r. po kontroli pn. „Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 28 – Nauka, części 38 – Szkolnictwo wyższe, części 67 – Polska Akademia Nauk oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Nauki i Technologii Polskiej” (P/17/001)

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików