Wystąpienie pokontrolne Ministra Cyfryzacji z dnia 6 lutego 2017 r. po kontroli w zakresie zgodności systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych lub minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Barbara Łukasik
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2017-05-24
Data udostępnienia w BIP:
2017-05-24
Data ostatniej aktualizacji:
2017-05-24
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-05-24 07:39:59)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-05-24 07:44:12)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików