Przedsięwzięcie „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1”

Przedsięwzięcie „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1” to jedno z działań NCBR realizowanych w formule Zamówienia Przedkomercyjnego (PCP). Celem postępowania jest wyłonienie wykonawców, którzy opracują elektryczne (BEV) i wodorowe (FCEV) pojazdy dostawcze do 3.5t oraz technologie poprawiające ich parametry. Docelowo, opracowane w ramach przedsięwzięcia pojazdy powinny cechować się parametrami niedostępnymi obecnie na rynku – 1000kg ładowności przy jednoczesnym zasięgu 250 km (w przypadku pojazdu bateryjnego – BEV) lub 400 km (w przypadku pojazdu z wodorowym ogniwem paliwowym – FCEV).

Odnośniki

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Szymon Iwańczuk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2020-05-07
Data udostępnienia w BIP:
2020-05-07
Data ostatniej aktualizacji:
2020-05-07
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-05-07 15:20:20)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików