Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 92/20/PU/P88 w ramach Przedsięwzięcia „Oczyszczalnia przyszłości”

Głównym celem przedsięwzięcia „Oczyszczalnia przyszłości” jest opracowanie i demonstracja innowacyjnych technologii oczyszczania ścieków, które umożliwią zastosowanie strategii gospodarki bezodpadowej w obiegu zamkniętym, tzn. pozwolą na zawrócenie i ponowne wykorzystanie zarówno wody jak i produktów otrzymywanych w procesie technologicznym w rolnictwie lub w zastosowaniach komunalnych.

Wnioski można składać do 1 marca 2021 r.

Odnośniki

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Szymon Iwańczuk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2021-01-28
Data udostępnienia w BIP:
2020-12-28
Data ostatniej aktualizacji:
2020-12-28
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-12-28 10:13:17)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-12-28 10:23:57)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2021-01-28 11:17:33)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików