Inicjatywa CORNET - otwarcie naboru wniosków w 26 konkursie

27 czerwca 2018 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) otworzyło nabór wniosków w ramach 26. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.

Zakres konkursu

Badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych 

Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.

Data zamknięcia naboru wniosków: 26.09.2018 r. (12:00 CET)

Odnośniki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików