Komisja Ewaluacji Nauki

 • Komisja Ewaluacji Nauki

  poniedziałek, 3 lutego 2020

  Do podstawowych zadań Komisji Ewaluacji Nauki należy przeprowadzanie ewaluacji jakości działalności naukowej, przygotowanie projektów wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych; przedstawianie ministrowi propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji; sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez ministra lub z własnej inicjatywy; ewaluacja jakości kształcenia w szkole doktorskiej; sporządzanie analiz w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej i jakości kształcenia w szkołach doktorskich, a także współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się ewaluacją jakości działalności naukowej.

  Podmiot udostępniający informacje:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  informacje wytworzył:
  Natalia Sawicka-Waszczyk
  Informacje wprowadził do bip:
  Anna Sikorska
  Data wytworzenia informacji:
  2020-02-12
  Data udostępnienia w BIP:
  2020-02-03
  Data ostatniej aktualizacji:
  2020-02-03
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2020-02-03 15:16:03)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2020-02-04 09:16:50)
  Utworzenie:
  Anna Sikorska (2020-02-12 12:37:53)
 • Podmiot udostępniający informacje:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  informacje wytworzył:
  Natalia Sawicka-Waszczyk
  Informacje wprowadził do bip:
  Piotr Zieliński
  Data wytworzenia informacji:
  2020-02-04
  Data udostępnienia w BIP:
  2020-02-04
  Data ostatniej aktualizacji:
  2020-02-04
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2020-02-04 09:15:27)