Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2019 r. o zmianie terminu zakończenia naboru wniosków w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików