Wydłużenie terminu oceny formalnej wniosków złożonych w programie „Inkubator Innowacyjności 2.0”

Loga UE EFRR, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Funduszy Europejskich - Inteligentny Rozwój.

Informujemy o wydłużeniu terminu oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0”  do dnia 29 marca 2019 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików