Komunikat Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0”

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików