Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0”

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików