Skrzynka podawcza MNiSW

Skrzynka podawcza MNiSW

Adres do skrzynki ePUAP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:  /MNISW/SkrytkaESP

Połącz z formularzem pisma ogólnego, skarg i wniosków >>

 • Wymagania techniczne:
  • Akceptowane formaty załączników: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, ospan, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip, XAdES, PAdES.
  • Ze względu na ograniczenia techniczne ePUAP, wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza elektronicznego nie może przekroczyć 3.5MB. W przypadku dużej ilości załączników proponuje się wcześniej skompresować załączniki, przesłać załączniki w transzach albo dostarczyć materiał na e-nośniku. Użytkownicy posiadający w ePUAP uprawnienia podmiotów publicznych jednorazowo mogą przesyłać dokumenty, których łączna objętość wynosi do 250 MB.
 • Wymagania prawne:
  • Uwierzytelnienie tożsamości: wymagane, o ile prawo nie stanowi inaczej. 
  • Dopuszczalne typy uwierzytelnień: zaufany profil ePUAP albo bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
  • Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia pisma: wydawane automatycznie przez podmioty publiczne.
  • Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD): wymagane podpisanie i odesłanie UPD przez osoby fizyczne. W przypadku nieodebrania UPD w ciągu 14 dni, pismo uważane jest za doręczone.
 • Instrukcje i pomoc:
  • Instrukcje techniczne obsługi ePUAP połącz >>
  • Pomoc techniczna i kontakt ws. obsługi ePUAP połącz >>
  • Instrukcje techniczne obsługi procedur elektronicznych MNiSW świadczonych z wykorzystaniem ePUAP połącz >>
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików