Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdziecie Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z Biurem Ministra.

e-mail: informacjapubliczna@mnisw.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Biuro Ministra
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaną Państwo powiadomieni w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Paweł Mikusek
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2016-03-11
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
Modyfikacja:
Piotr Zieliński (2013-05-06 10:20:09)
Utworzenie:
MNiSW (2013-07-30 15:20:01)
Utworzenie:
MNiSW (2013-07-30 15:20:36)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2013-07-31 09:57:46)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2013-09-30 09:49:09)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2013-10-04 15:13:56)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2013-11-07 10:48:57)
Utworzenie:
Anna Jadaś (2014-01-31 15:22:04)
Utworzenie:
Ewelina Szaranik-Tyszczuk (2014-01-31 15:40:53)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-03-11 13:54:29)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików