Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 października 2020 r. o wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2020 oraz o zmianie wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2020.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 6 października 2020 r. podpisał komunikat o wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2020 oraz o zmianie wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2020 określonych w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 czerwca 2020 r. o wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2020 oraz podlegających zwrotowi zgodnie z art. 416 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Poniżej treść komunikatu wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Renata Ziędalska
Informacje wprowadził do bip:
Agata Siekierska
Data wytworzenia informacji:
2020-10-07
Data udostępnienia w BIP:
2020-10-07
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Agata Siekierska (2020-10-07 14:32:25)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików