Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 grudnia 2020 r. o zwiększeniach wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego przyznanych na rok 2020

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików