Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

To jest archiwalny serwis BIP zlikwidowanego MNiSW.

Aktualny BIP Ministerstwa Edukacji i Nauki


 • Minister:
  Przemysław Czarnek
 • Godziny pracy urzędu:
  8:15 - 16:15
 • Adres:

  ul. Wspólna 1/3

  00-529 Warszawa

  sekretariat.bm@nauka.gov.pl

 • Telefon:
  centrala +48 22 529 27 18
 • Fax:
  +48 22 501 78 65

Organizacja pracy urzędu w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

Szanowni Państwo,

w związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie korespondencji do MNiSW drogą elektroniczną, jeśli przepisy nie wymagają bezwzględnie wersji papierowej.

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na przyjęte środki zapobiegawcze przed rozprzestrzenianiem się COVID-19, Dyrektor Generalny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał zakaz przyjmowania gości zewnętrznych w siedzibie MNiSW. Prosimy o załatwianie wszelkich spraw przy pomocy środków komunikacji zdalnej.

Dyżury ws. skarg i wniosków zostają tym samym zawieszone do odwołania. Zgłoszenia przyjmowane są nadal pocztą tradycyjną, elektroniczną pod adresem sekretariat.bm@nauka.gov.pl lub przez ePUAP.


Skrzynka podawcza MNiSW

Skrzynka podawcza MNiSW
Połącz z formularzem pisma ogólnego >>

UWAGA! Jeśli link nie zadziała, formularz można odnaleźć pod nazwą Pismo ogólne do podmiotu publicznego, w zakładce Alfabetyczna lista spraw (www.epuap.gov.pl).  

 • Wymagania techniczne:
  • Akceptowane formaty załączników: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, ospan, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip, XAdES, PAdES.
  • Ze względu na ograniczenia techniczne ePUAP, wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza elektronicznego nie może przekroczyć 3.5MB. W przypadku dużej ilości załączników proponuje się wcześniej skompresować załączniki, przesłać załączniki w transzach albo dostarczyć materiał na e-nośniku. Użytkownicy posiadający w ePUAP uprawnienia podmiotów publicznych jednorazowo mogą przesyłać dokumenty, których łączna objętość wynosi do 250 MB.
 • Wymagania prawne:
  • Uwierzytelnienie tożsamości: wymagane, o ile prawo nie stanowi inaczej. 
  • Dopuszczalne typy uwierzytelnień: zaufany profil ePUAP albo bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
  • Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia pisma: wydawane automatycznie przez podmioty publiczne.
  • Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD): wymagane podpisanie i odesłanie UPD przez osoby fizyczne. W przypadku nieodebrania UPD w ciągu 14 dni, pismo uważane jest za doręczone.
 • Instrukcje i pomoc:
  • Instrukcje techniczne obsługi ePUAP połącz >>
  • Pomoc techniczna, instrukcje i kontakt ws. obsługi ePUAP połącz >>
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików