Prezentacja publiczna założeń projektu pn. „Zintegrowany system usług dla nauki – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu pn. „Zintegrowany system usług dla nauki – etap II” przygotowywanego w związku z konkursem dotyczącym Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Prezentacja odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 9:00 w sali nr 117 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres cyfryzacja@mnisw.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2016 roku.

Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików