Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych

15 grudnia 2017

znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2017.10.MW

UWAGA

ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ:

ZMIANY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ORAZ 

TERMINIU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert: 4 stycznia 2018 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 4 stycznia 2018 r., godz. 10:30

UWAGA

ZAMAWIAJĄCY W DNIU 22.12.2017 r. DOKONAŁ

ZMIANY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UWAGA

ZAMAWIAJĄCY W DNIU 29.12.2017 r. DOKONAŁ:

ZMIANY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ORAZ 

TERMINIU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert: 9 stycznia 2018 r., godz. 14:00

Termin otwarcia ofert: 9 stycznia 2018 r., godz. 14:30

 

Podmiot udostępniający informacje:
Biuro Dyrektora Generalnego
informacje wytworzył:
Michał Wiśniewski
Informacje wprowadził do bip:
Justyna Goworek
Data wytworzenia informacji:
2018-07-24
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Michał Wiśniewski (2017-12-15 13:20:25)
Utworzenie:
Michał Wiśniewski (2017-12-21 14:05:03)
Utworzenie:
Michał Wiśniewski (2017-12-21 14:10:59)
Utworzenie:
Michał Wiśniewski (2017-12-22 13:17:09)
Utworzenie:
Michał Wiśniewski (2017-12-29 16:09:12)
Utworzenie:
Michał Wiśniewski (2018-01-10 14:51:34)
Utworzenie:
Michał Wiśniewski (2018-03-06 08:10:28)
Utworzenie:
Justyna Goworek (2018-07-24 12:10:33)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików