Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek poczty wychodzącej

10 września 2018 r.

Znak zamówienia: BDG.WZP.311.15.2018.6.AZ


UWAGA!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert - 26 września 2018 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert - 26 września 2018 r., godz. 10:30

 

UWAGA !!!

Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne oraz odpowiedzi na pytania