Stałe sprzątanie pomieszczeń w VII-kondygnacyjnym gmachu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie przy ul. Wspólnej 1/3, terenów zieleni wokół budynku i parkingu oraz inne prace pomocniczo-techniczne

16 stycznia 2018 r.

znak sprawy: BDG.WZP.311.1.2018.7.JP

Podmiot udostępniający informacje:
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Joanna Petryka
Data wytworzenia informacji:
2018-03-06
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Joanna Petryka (2018-01-16 14:48:11)
Utworzenie:
Joanna Petryka (2018-01-26 14:42:17)
Utworzenie:
Joanna Petryka (2018-01-31 14:44:20)
Utworzenie:
Joanna Petryka (2018-02-14 14:31:50)
Utworzenie:
Joanna Petryka (2018-03-06 09:02:56)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików