Organizacja warsztatów komputerowych dla użytkowników rezultatów Projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” (ZSUN I) oraz konferencji podsumowującej realizację Projektu ZSUN I

31 pażdzienika 2018 


znak zamówienia: BDG.WZP.311.22.2018.7.MW

UWAGA

ZAMAWIAJĄCY W DNIU 06.11.2018 R. DOKONAŁ ZMIANY OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE