Organizacja dwóch wizyt studyjnych w Groningen (Holandia) realizowanych na potrzeby projektu „Mistrzowie dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój

1 marca 2019

znak postępowania: BDG.WZP.2711.4.2019.7.MW

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://mnisw.ezamawiajacy.pl/ zwanej dalej Platformą.

Dostęp do dokumentacji oraz złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ odbywa się za pośrednictwem Platformy, nie wymaga założenia konta i zalogowania na Platformie.

Dokumentacja niniejszego zamówienia została opublikowana przez Zamawiającego na Platformie. Wykonawca, aby zapoznać się z dokumentami zamówienia:

  1. przed upływem terminu składania ofert: w sekcji menu Lista ogłoszeń o postępowaniach w podsekcji Aktualne, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w jego link przechodząc do obszaru postępowania. Następnie z zakładki Dokumenty zamówienia Wykonawca ma możliwość pobrania wszystkich dokumentów w formie skompresowanej (zaznaczając wszystkie lub wybrane załączniki) lub każdego dokumentu odrębnie;
  2. po upływie terminu składania ofert: w sekcji menu Lista ogłoszeń o postępowaniach w podsekcji Archiwalne, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w jego link przechodząc do obszaru postępowania.

Do przystąpienia do postępowania (w tym złożenia oferty) wymagane jest zalogowanie się Wykonawcy na Platformie, które następuje poprzez aplikację Marketplanet OnePlace – wystarczające jest utworzenie bezpłatnego konta użytkownika w wersji BASIC. Powyższe wymaga zapoznania się i akceptacji dotyczących Regulaminu i informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz wyrażenia zgód na otrzymywanie ofert i informacji handlowych. Instrukcja składania oferty przez Wykonawcę dostępna jest w sekcji „Regulacje i procedury procesu zakupowego” pod adresem https://mnisw.ezamawiajacy.pl.

UWAGA: Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 24 godzin w dni robocze -  Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestracje w procesie złożenia oferty wraz z załącznikami w postaci elektronicznej.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:

Podmiot udostępniający informacje:
Biuro Dyrektora Generalnego
informacje wytworzył:
Michał Wiśneiwski
Informacje wprowadził do bip:
Michał Wiśniewski
Data wytworzenia informacji:
2019-04-18
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Michał Wiśniewski (2019-03-01 09:21:41)
Utworzenie:
Michał Wiśniewski (2019-03-01 09:22:14)
Utworzenie:
Michał Wiśniewski (2019-03-01 09:22:37)
Utworzenie:
Michał Wiśniewski (2019-04-18 15:31:24)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików