Oprogramowanie i licencje dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

30 października 2018


znak postępowania: BDG.WZP.311.26.2018.7.MW

UWAGA

ZAMAWIAJĄCY W DNIU 06.11.2018 R. DOKONAŁA MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ -  ZMIENIONO ZAŁACZNIK NR 5 DO SIWZ