Dostawa i dystrybucja/przesył energii cieplnej do budynku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie przy ul. Wspólnej 1/3

4 października 2018 r.

znak postępowania: BDG.WZP.311.27.2018.6.JP


UWAGA !!!

ZAMAWIAJĄCY W DNIU 11.10.2018 r. DOKONAŁ MODYFIKACJI

SPECFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(Załącznik Nr 1 do SIWZ)