Audyt zewnętrzny programu pt. „Inkubator Innowacyjności +” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach wdrażanego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

24 stycznia 2019 r.

znak postępowania: BDG.WZP.2711.2.2019.7.JP

Podmiot udostępniający informacje:
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Joanna Petryka
Data wytworzenia informacji:
2019-04-03
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Joanna Petryka (2019-01-24 15:00:21)
Utworzenie:
Anna Zbrzeżna (2019-02-12 15:02:58)
Utworzenie:
Joanna Petryka (2019-03-28 13:20:59)
Utworzenie:
Joanna Petryka (2019-04-03 11:50:27)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików