Audyt zewnętrzny programu pt. „Inkubator Innowacyjności+” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach wdrażanego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

11 maja 2019 r.

BDG.WZP.2711.7.2019.7.AZ

Podmiot udostępniający informacje:
Biuro Dyrektora Generalnego
informacje wytworzył:
Anna Zbrzeżna
Informacje wprowadził do bip:
Anna Zbrzeżna
Data wytworzenia informacji:
2019-09-06
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Anna Zbrzeżna (2019-05-11 12:02:33)
Utworzenie:
Anna Zbrzeżna (2019-05-24 13:04:53)
Utworzenie:
Anna Zbrzeżna (2019-07-11 15:51:00)
Utworzenie:
Anna Zbrzeżna (2019-09-06 10:46:05)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików