Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania "Edukacja globalna 2014"

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu „Edukacja globalna 2014” przyznano dotacje na realizację zadań zleconych dla poszczególnych projektodawców. Dotację otrzyma 15 projektów.

Informacja o przebiegu konkursu

Na konkurs „Edukacja globalna 2013” w terminie wpłynęły 63 wnioski projektowe, z czego kryteria formalne konkursu spełniły 42 wnioski.

Komisja konkursowa oceniła pozytywnie 30 wniosków projektowych. W ramach limitu przewidzianych w konkursie środków wynoszącego 2 200 000 zł. Komisja zakwalifikowała do dofinansowania 15 najwyżej ocenionych wniosków projektowych.

 

Uwaga! Istnieje jeszcze możliwość uzyskania środków na projekty z zakresu edukacji globalnej.

Z uwagi na brak wystarczających środków 15 projektów znalazło się na liście rezerwowej. MSZ dziękuje wszystkim projektodawcom za udział w konkursie oraz zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie regrantingowym, który zostanie ogłoszony przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Fundacja uzyskała dofinansowanie w ramach zadania I - Przeprowadzenie cyklu przyznawania środków (regranting) na inicjatywy z zakresu edukacji globalnej skierowane do szerokiej publiczności, realizowane przez organizacje pozarządowe w miejscowościach liczących mniej niż 500 tys. mieszkańców oraz Inicjatywy edukacyjne o charakterze szkoleniowym skierowane do organizacji z niewielkim doświadczeniem w realizacji działań z dziedziny edukacji globalnej, połączone ze wsparciem finansowym w postaci niewielkich grantów.

Informacja o konkursie regrantingowym zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji Edukacja dla Demokracji oraz na stronie www.polskapomoc.gov.pl.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików