Zawiadomienie o wyborze dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka w Kórniku z siedzibą ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik-Zamek

Na podstawie §11 Decyzji Nr 7 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Akademii informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka w Kórniku w wyniku postępowania konkursowego wyłoniła kandydaturę prof. Tomasza Jasińskiego na stanowisko dyrektora.

Zgodnie z rozstrzygnięciem  konkursu Prezes PAN z dniem 14 lipca 2015 r. powierzył prof. Tomaszowi Jasińskiemu funkcję dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka w Kórniku na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 14 lipca 2019 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-07-14
Data udostępnienia w BIP:
2015-07-14
Data ostatniej aktualizacji:
2015-07-14
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-07-14 12:44:18)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików