Zawiadomienie o wyborze dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska w Gdańsku


Na podstawie §11 Decyzji nr 46/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 września 2017 r. w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk informujemy, że Komisja Konkursowa wyłaniająca kandydata na dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska w Gdańsku z siedzibą ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk, w wyniku postępowania konkursowego wyłoniła kandydaturę dr Anny Walczak na stanowisko dyrektora.

Zgodnie z rozstrzygnięciem  konkursu Prezes PAN z dniem 1 kwietnia 2018 r. powierzył dr Annie Walczak funkcję dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska w Gdańsku z siedzibą ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk.