Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Wysokich Ciśnień PAN


W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 1 stycznia 2019 r. powierzył Pani dr. hab.  Izabelli Grzegory, prof. IWC PAN funkcję dyrektora Instytutu Wysokich Ciśnień  PAN w Warszawie, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 31 grudnia 2022 r.