Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Sztuki PAN z siedzibą w Warszawie

Na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Sztuki PAN z siedzibą ul. Długa 26/28, 00-950 Warszawa w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 4/2014 z dnia 13 kwietnia 2015 r., wyłoniła kandydaturę prof. dr hab. Elżbiety Witkowskiej-Zaremby na stanowisko dyrektora Instytutu Sztuki PAN z siedzibą ul. Długa 26/28, 00-950 Warszawa.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu Prezes PAN z dniem 1 lipca 2015 r. powierzył   prof. dr hab. Elżbiecie Witkowskiej-Zarembie funkcję dyrektora Instytutu Sztuki PAN z siedzibą ul. Długa 26/28, 00-950 Warszawa na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-06-17
Data udostępnienia w BIP:
2015-06-17
Data ostatniej aktualizacji:
2015-06-17
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-06-17 10:59:34)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików